Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ Trang beauty center
Trang beauty center
Author:
undefined
Bảng giá dịch vụ

Bảng giá

1

Cắt mí T2020

8,000,000 đ
2

Nâng cung T2020

14,000,000 đ
3

Nhấn mí

6,000,000 đ
4

Cắt mí Mini T2020

12,000,000 đ
5

Lấy mỡ mí trên

3,000,000 đ
6

Mở khóe trong T2020

8,000,000 đ
7

Mở khóe ngoài T2020

8,000,000 đ
8

Bọng mỡ mí dưới T2020

8,000,000 đ
9

Sửa mí

15,000,000 đ
1

Nâng mũi bọc Mega

35,000,000 đ
2

Thu gọn cánh mũi

8,000,000 đ
3

Nâng mũi sụn tai

18,000,000 đ
4

Nâng mũi sụn sườn

15,000,000 đ
5

Rút sụn mũi

5,000,000 đ
1

Xông vùng kín

1,000,000 đ
2

Tỉa môi bé EVA

12,000,000 đ
3

Chỉnh mủ EVA

8,000,000 đ
4

Tỉa môi lớn EVA

15,000,000 đ
5

Thu hẹp EVA

15,000,000 đ
6

Chỉnh sửa EVA

8,000,000 đ
7

Làm hồng

6,000,000 đ

Combo

1

Combo 5 in 1 - Combo 01

Xông vùng kín
5 x 350,000 = 1750000
Tỉa môi bé EVA
5 x 350,000 = 1750000

3,500,000đ

2,100,000đ

2

Combo 6 in 1 - Combo 02

Tỉa môi bé EVA
5 x 350,000 = 1750000
Chỉnh mủ EVA
5 x 420,000 = 2100000

3,850,000đ

2,310,000đ

1

Filler Hàn

3,500,000 đ
2

Filler Hàn cao cấp

4,500,000 đ
3

Botox

5,000,000 đ
4

Filler Juvederm

8,000,000 đ
5

Xóa nhắn T2020

8,000,000 đ
1

Điêu khắc chân mày

3,000,000 đ
2

Phun chân mày

1,500,000 đ
3

Xóa chân mày

1,500,000 đ
1

Gội đầu

150,000 đ
2

Gội đầu thảo dược trường sinh

180,000 đ
3

Gội đầu VIP

240,000 đ